Jak wygląda proces pozyskiwania dotacji?

Jak uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej i na czym polegają procedury z tym związane?

Piszemy kompletne wnioski dla Firm, JST oraz NGO. Jeśli jesteś zainteresowany pozyskiwaniem funduszy unijnych, skontaktuj się z nami. Zweryfikujemy planowaną inwestycję i dobierzemy najbardziej optymalne konkursy w obrębie wszystkich programów operacyjnych, w których będziesz miał największe szanse. Nasz sukces to współpraca wielu ekspertów posiadających doświadczenie w różnych dziedzinach i etapach pozyskiwania dofinansowań. Proces możemy podzielić na kilka części:

  1. Rozmowa z Ekspertem ds. planowania inwestycji w celu omówienia planowanej inwestycji oraz możliwych sposobów na jej sfinansowanie.
  2. Spotkanie z Ekspertem ds. pozyskiwania środków unijnych w celu omówienia możliwych konkursów, w ramach których będzie możliwość na złożenie wniosku.
  3. Wybór właściwego konkursu/konkursów oraz jeśli istnieje potrzeba pozostałych form finansowania.
  4. Przygotowanie pełnej dokumentacji, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w wybranych programach, przez Analityka Finansowego oraz Eksperta ds. merytorycznych. W razie potrzeby, potrzeby kontaktujemy naszych Klientów z pozostałymi sprawdzonymi ekspertami, np. Doradcami Finansowymi.
  5. Rozliczanie projektu zgodnie z wymogami odpowiedniej instytucji i założeniami opisanymi we wniosku. Klient otrzymuje nasze wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Kontaktujemy się z urzędnikami, przygotowujemy niezbędne dokumenty, pomagamy wybrać najlepszych dostawców, pilnujemy terminów, tak aby rozliczenie było łatwe i szybkie.
  6. Utrzymujemy stała współpracę z naszymi Klientami. Informujemy o konkursach, w ramach których nasi Klienci mogą pozyskać kolejne finansowanie ze źródeł unijnych.

Pozyskiwanie dotacji

Spotkanie z Ekspertem ds. planowania inwestycji

Wybór właściwego konkursu/konkursów oraz pozostałych form finansowania

Przygotowanie pełnej dokumentacji

Rozliczanie projektu zgodnie z wymogami odpowiedniej instytucji

Utrzymujemy stała współpracę z naszymi Klientami

Jak pozyskać środki unijne?

W ramach pozyskiwania środków unijnych konieczne jest sprecyzowanie inwestycji, której będzie dotyczyć projekt. Należy przede wszystkim pamiętać, że środki możemy otrzymać tylko na wyraźnie określony cel. Wiedząc więc, jakie kategorie wydatków będą głównymi kosztami, możemy wybrać właściwą formę finansowania unijnego, a następnie odpowiednio przygotować cały projekt. Na tym etapie warto zapoznać się m.in. z rządowym przewodnikiem o źródłach dofinansowania, a także sporządzić wstępny zarys projektu, obejmujący zwłaszcza wytyczne finansowe oraz charakterystykę grupy odbiorców. W celu uzyskania profesjonalnej porady najlepiej zgłosić się jednak do firm świadczących pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych – wykwalifikowani doradcy udzielą odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Takie rozwiązanie wiąże się również z dużą oszczędnością czasu, poza tym zaangażowanie okazane już na pierwszych etapach projektu pozytywnie wpłynie na jego cały przebieg.

Jak uzyskać dofinansowanie z unii?

Określając, że to właśnie pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi najlepszą formę na sfinansowanie naszej inwestycji, ważne jest, aby zrealizować cele, jakie stawiane są we właściwych konkursach. Istotny aspekt stanowi wskazanie tych elementów projektu, które są spójne z wymogami unijnymi, krajowymi i regionalnymi. Konieczne jest wpisanie całego projektu w określoną punktację, będącą kluczowym elementem w pozyskiwaniu dotacji unijnych. W zależności od stopnia skomplikowania naszej inwestycji możemy wykorzystać różne metodologie sporządzania opisów projektu, jednak zawsze powinniśmy kierować się zasadą, że w im szerszym zakresie spełnimy wymagania formalne, tym większe są nasze szanse na pomyślne ukończenie procedur. Ponadto dobrze wykonany konspekt pozwoli nam uniknąć błędów podczas wdrożenia realizacji, a także przyspieszy jej rozpoczęcie.

Pozyskiwanie środków unijnych

Wybierając środki odpowiednie dla naszej inwestycji należy pamiętać, że kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji, która w toku pozyskiwania dotacji unijnych jest niestety bardzo rozbudowana, a jej odpowiednie skompletowanie wymaga dużych zasobów czasu i uwagi. Niemniej jednak dokładność w dopełnianiu wszelkich formalności stanowi o sukcesie podczas końcowego rozliczania projektu, dlatego też wszystkie wnioski należy wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie oraz wskazanej formie (np. poprzez narzędzia on-line, za pośrednictwem poczty, osobiście). Jeśli spóźnisz się i dostarczysz dokumenty później niż zostało to określone w harmonogramach, najprawdopodobniej Twoje zgłoszenie nie będzie w ogóle rozpatrywane. Firma Personal Project Service Sp. z.o.o wspiera Klientów na każdym etapie – od momentu wyboru najbardziej właściwych środków unijnych, poprzez przygotowanie całej dokumentacji, do zakończenia rozliczenia projektu. Więcej informacji o ofercie, znajduje się w zakładce: dotacje unijne.

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Wybór odpowiedniego programu, dopasowanego do planowanej inwestycji, jest bardzo ważny podczas pozyskiwania funduszy unijnych. Właściwie sprecyzowane wydatki i cele pozwolą na wybór odpowiedniego programu, który tematyką i wymogami dostosowany będzie do branży, jaką planujemy rozwinąć. Eksperci Firmy Personal Project Service Sp. z.o.o. mają wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat jak pozyskać środki unijne. Z łatwością wyszukują informacje na temat dostępnych programów i obowiązujących w nich wytycznych oraz kwestii, które należy doprecyzować i wyjaśnić w odpowiedniej instytucji. Ponadto chętnie doradzimy, na co zwracać uwagę podczas prowadzenia dokumentacji przez cały okres wdrażania inwestycji. Prawidłowe administrowanie dokumentami jest niezmiernie ważne ze względu na to, że przyznane dofinansowanie pochodzi ze źródeł publicznych, więc należy liczyć się ze wzmożoną kontrolą ze strony instytucji rządowych. Więcej informacji o ofercie, znajduje się w zakładce: dotacje unijne.

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Podsumowując, w pozyskiwaniu dotacji unijnych bardzo ważny element stanowi skompletowanie i terminowe dostarczenie niezbędnej dokumentacji. Poza tym należy zapoznać się z charakterystyką ogłoszonych konkursów, a następnie wybrać najlepszy dla siebie. Rygorystyczne przestrzeganie wymogów obowiązujących w danym programie oraz spełnienie jak największej liczby przedstawionych wobec nas oczekiwań przesądzają o sukcesie. Zawsze przypominamy naszym Klientom, że odpowiednie zespoły podejmują wiążące decyzje o przyznaniu dofinansowania wyłącznie na podstawie wniosków i formularzy, dlatego tak istotne są drobiazgowość i skrupulatność okazywane na każdym etapie pozyskiwania funduszy unijnych. Każdy ze szczegółów może przesądzić o pomyślnym finale. Wiemy jednak, że dopełnienie formalności w obrębie skomplikowanych procedur urzędowych często jest kłopotliwe, dlatego warto szukać fachowej pomocy, zwłaszcza w tak kluczowych sprawach, jak pozyskiwanie środków unijnych. Zapewniamy, że firma Personal Project Service Sp. z o.o., przy współpracy z najlepszymi ekspertami z branży, świadczy usługi doradcze na najwyższym poziomie. Więcej informacji w zakładce: dotacje unijne.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Personal Project Service 24
ul. Ks. Skargi 3
47- 400 Racibórz

NIP: 6392012891
Regon: 367464270
KRS: 0000681542

biuro@pps24.pl
793 292 076