Jak pozyskać dotacje unijne

Podczas pozyskiwania dotacji unijnych bardzo ważny element stanowi opracowanie projektu oraz dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązującymi w konkretnym konkursie. Najważniejszym aspektem jest sprecyzowanie wydatków i celów związanych z projektem, na który planujemy otrzymać dofinansowanie – muszą one być spójne z warunkami określonymi w wybranym przez nas programie. Na etapie uzupełniania wniosków warto także skompletować dokumenty potwierdzające nasze pełne przygotowanie do rzeczywistego wdrożenia projektu, np. dotacje dla firm budowlanych są przyznawane również na podstawie dołączonych do dokumentacji pozwoleń na budowę, gwarantujących rozpoczęcie inwestycji w podanych terminie i miejscu. Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu w konkursach, najlepiej więc zwrócić się do doświadczonych specjalistów, potrafiących odpowiednio wykorzystać potencjał wszystkich procedur. Wiemy, w jaki sposób pozyskać dotacje unijne i konsekwentnie dążymy do osiągnięcia wyznaczonego celu, czerpiąc ze swojego bogatego doświadczenia.

Pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych

Firmy pomagające uzyskać dotacje unijne często nie świadczą usług kompleksowych, my jednak wspieramy naszych Klientów na każdym etapie starań o dofinansowanie – jesteśmy obecni od momentu planowania inwestycji (projektu), poprzez wybór najbardziej właściwego konkursu, przygotowanie kompletnej dokumentacji i udział w rozliczeniu projektu, aż po złożenie ostatniego wniosku o płatność. Efektywnie pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorców reprezentujących szeroki przekrój rynku ekonomicznego w Polsce, natomiast szczególną skutecznością wyróżniamy się w uzyskaniu takich środków jak dotacje na rozwój firmy (najczęściej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Wielokrotnie potwierdziliśmy już swój profesjonalizm, a dzięki dotacjom unijnym na rozpoczęcie działalności wielu naszych Klientów mogło spełnić swoje marzenia o własnym biznesie.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Założenie firmy wymaga nie tylko posiadania unikalnego pomysłu, ale także zgromadzenia środków pieniężnych, przeznaczonych np. na zakup niezbędnego sprzętu. Każde nowe przedsiębiorstwo może jednak otrzymać dofinansowanie ze źródeł unijnych – warto wiedzieć, że istnieją dedykowane konkursy, w których pod uwagę brane są jedynie start-upy. Dzięki takiemu mechanizmowi firmy starające się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności nie muszą konkurować z firmami dłużej funkcjonującymi na rynku. Zainteresowanie tego typu programami wykazują zwłaszcza studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci uniwersytetów i szkół średnich. Poprzez otrzymanie wymiernego wsparcia finansowego mogą z sukcesem realizować się w wybranym obszarze zawodowym i kształtować swoją karierę w pełni odpowiadającym im kierunku. Należy jedynie pamiętać, że jednym z warunków przystąpienia do konkursów jest brak pracy zarobkowej w momencie rozpoczęcia formalności.

Dotacje unijne dla małych firm

W znacznie większym zakresie dotacje unijne przeznaczone są dla małych firm – reprezentanci tego sektora stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów programów organizowanych przez Unię Europejską. MŚP to rodzaj przedsiębiorstw, dla których dedykowana jest spora część konkursów, ponadto funkcjonuje zasada, że im mniejsza firma, tym większy poziom dofinansowania może otrzymać. Małe firmy mogą starać się przede wszystkim o dotacje z programów, w ramach których możliwe jest pozyskanie finansowania na inwestycje w maszyny, badania czy eksport. Warto przypomnieć, że przynależność do grona małych i średnich firm jest definiowana poprzez liczbę zatrudnionych pracowników (w perspektywie średniorocznej) i osiągane wyniki sprzedażowe. W kontekście pierwszego kryterium osoba, która zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników prowadzi mikro przedsiębiorstwo, mniej niż pięćdziesięciu pracowników – małe przedsiębiorstwo, mniej niż 250 pracowników – średnie przedsiębiorstwo.

Dotacje unijne na innowacje

Aktualnie trwa nowa perspektywa programowo-finansowa na lata 2014–2020. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy 2007–2013, to większa kwota przeznaczona na dotacje dla Polski, ale również główny wymóg stawiany przez Unię Europejską – podniesienie poziomu innowacyjności polskich firm. Pozyskiwanie dotacji na innowacje przez najbliższe lata będzie wiązało się nieodłącznie ze wskazaniem usprawnień, czy też nowych technologii,  które będą wdrażane w przedsiębiorstwie. Dotacje na innowacje przeważają w aktualnych programach, a pula środków przeznaczonych na ten cel (w najnowszym programie) wyniesie ponad 80 miliardów euro. Uzyskane środki można wykorzystać nie tylko na wdrożenie zaawansowanych technologii, ale także np. na udoskonalenie działań marketingowych, poprawę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa czy udoskonalenie produktów i usług oferowanych w naszej firmie.

Dotacje unijne na rozwój firmy

Osoby starające się o dotacje w tej kategorii muszą doprowadzić do faktycznego rozwoju firmy. To jeden z celów, którego osiągnięcie jest przeważające przy pozyskiwaniu środków unijnych. Przedsiębiorstwa chcące być konkurencyjne na rynku powinny inwestować w rozwój, a dzięki dotacjom mogą go przyśpieszyć i to znacznie mniejszym kosztem. Ponadto dla naszych Klientów zawsze wybieramy programy w pełni odpowiadające ich potrzebom. Dofinansowanie można wykorzystać w szerokim zakresie, z czego jeden z kluczowych stanowi przeprowadzenie informatyzacji (np. uruchomienie platformy e-commerce, opracowanie nowych systemów ERP i CRM). Równie częstą inwestycją jest przeprowadzenie remontów linii produkcyjnych czy siedziby firmy (np. zamontowanie paneli słonecznych, termomodernizja). Wsparcie unijne w obrębie rozwoju firmy ma najczęściej formę pożyczki, wyróżniającej się jednak o wiele korzystniejszymi warunkami, niż te oferowane przez banki.

Dotacje unijne dla stowarzyszeń

Dotacje przeznaczane są nie tylko dla firm, ale również dla organizacji pozarządowych takich jak stowarzyszenia czy fundacje, gdzie finansowanie zostaje przeznaczone na cele statutowe danej organizacji. Cechę wyróżniającą każdą jednostkę non-profit stanowi fakt, że nie należą one do kategorii działalności gospodarczych, co jest wyraźnie zabronione przez regulacje prawne oraz wewnętrzne statuty. Dodatkowo majątek może być gromadzony tylko poprzez m.in. darowizny. Poza tym dotacje dla stowarzyszeń pozyskuje się w trybie podobnym do procedur w obrębie pozostałych sektorów – np. ważne jest, aby statut takiej organizacji był w jak najszerszym zakresie zgodny z wymogami stawianymi w konkursie. Uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć głównie na cele edukacyjne, w tym na cykle szkoleniowe dla kadry pracowniczej. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy więc nie tylko prywatnych przedsiębiorców, ale również przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji – jako firma od lat pomagająca w uzyskaniu dotacji unijnych możemy zapewnić o profesjonalnym przebiegu współpracy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Personal Project Service 24
ul. Ks. Skargi 3
47- 400 Racibórz

ul. Robotnicza 72 F lok. 210
53- 608 Wrocław

NIP: 6392012891
Regon: 367464270
KRS: 0000681542

biuro@pps24.pl
793 292 076