Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie z UE

Wnioski o dofinansowanie z UE powinny zawierać dobrze przygotowany budżet realizacji wraz z harmonogramem, który jest sercem całego projektu. Każdy wydatek musi być właściwie opisany i uzasadniony. W toku pisania wniosków o dotacje bardzo ważnymi elementami są wskaźniki, które wybieramy i określamy na etapie konstruowania wniosku oraz z których rozliczamy się podczas okresu trwałości projektu. Dla każdego z wniosków opracowano listę załączników, jakie należy złożyć wraz z formularzem o dofinansowanie, przeważnie są to: biznesplany, strategie eksportowe, studia wykonalności, opinie o innowacyjności projektu, promesy kredytowe. Często niektóre załączniki możemy uzyskać wyłącznie poprzez rozpoczęcie drogi administracyjnej w urzędach i instytucjach, co dodatkowo komplikuje sprawę. Dużo trudności nastręcza Klientom również właściwa interpretacja instrukcji – błędne zrozumienie wytycznych powoduje liczne błędy podczas pisania wniosków unijnych, a to z kolei znacznie obniża nasze szanse na uzyskanie dofinansowania.

Pisanie wniosków o dotacje unijne

Firma Personal Projekt Service Sp. z o.o. zajmuje się pisaniem kompletnych wniosków o dotacje unijne dla firm, jednostek publicznych oraz organizacji pozarządowych takich jak stowarzyszenia czy fundacje. Weryfikujemy planowaną inwestycję, dobierając najbardziej optymalne konkursy w ramach programów, w których występują największe szanse na pozyskanie dotacji. Koncentrujemy się na oczekiwaniach i celach naszych Klientów, starając się dopasować do nich dedykowane rozwiązania – przede wszystkim dużą wagę przykładamy do sprawdzenia, czy planowana inwestycja spełnia wszystkie warunki programów. Należy pamiętać, że ze względu na szczegółową analizę wskaźników dotyczących produktów oraz rezultatów pisanie wniosków o dofinansowanie może zająć nawet kilka dni. Trzeba wykazać się wyjątkową rzetelnością w zakresie określenia spodziewanych efektów, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla finalnego rozliczenia projektu.

Pisanie wniosków unijnych o dofinansowanie

Pisanie wniosków o dotacje dzięki naszej pomocy może odbyć się bardzo sprawnie – naszym Klientom proponujemy kompleksowe przygotowanie pełnej dokumentacji łącznie z dokumentami takimi jak studium wykonalności, biznesplan, plan rozwoju eksportu, strategia rozwoju oraz analiza finansowa. W swoich działaniach jesteśmy konkretni i skrupulatni, zawsze uważnie słuchamy Klientów i aktywnie wspieramy ich w przygotowaniu projektu. Szczegółowo identyfikujemy wymagania, by następnie przełożyć je na język urzędowy i zgodny z instrukcjami, które w takich kwestiach jak pisanie wniosków unijnych niezwykle precyzyjnie regulują wszystkie formalności. Zapewniamy również pomoc w zakresie rozliczania projektów, co jest ważnym etapem podczas procesu pozyskiwania dofinansowania. Naszym Klientom gwarantujemy więc profesjonalną i kompleksową usługę, dopasowaną do indywidualnych wymagań i realizowaną z zaangażowaniem każdego z zatrudnionych specjalistów.

Pisanie biznes planów

Biznesplan to ważny dokument przy każdej nowej lub trwającej inwestycji. Jest niezbędny także podczas pozyskania dofinansowania dla firmy, starania się o kredyt inwestycyjny, inwestora strategicznego lub innej formy wsparcia. Sporządzony przez nas dokument, oprócz standardowych informacji jakie powinien zawierać każdy biznesplan, zawsze przygotowany jest zgodnie z wytycznymi instytucji, do której będzie składany. Pisanie biznesplanu rozpoczynamy od przedstawienia charakterystyki firmy i jej celów, następnie zajmujemy się opisami wytwarzanych produktów lub świadczonych usług. Kolejne elementy dotyczą estymacji finansowych i ocen rentowności, z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych warunków rynkowych (w tym związanych m.in. z przyjętą strategią sprzedażową, marketingową czy badawczo-rozwojową). W razie konieczności proponujemy opracowanie rozbudowanej formy, tzw. studium wykonalności. Efektem wspólnej pracy jest wręczenie na ręce Klientów gotowego dokumentu, ukierunkowanego na konkretne źródła dofinansowania unijnego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Personal Project Service 24
ul. Ks. Skargi 3
47- 400 Racibórz

NIP: 6392012891
Regon: 367464270
KRS: 0000681542

biuro@pps24.pl
793 292 076